Admission List (2019-20)

CLASS: PREP


S.No. Student Name
1. Sukh Reet Kaur
2. Mohit Kumar
3. Sahajpreet Kaur
4. Ketan Sharma
5. Aliya Sarwan
6. Gurpreet Kaur
7. Gagandeep Singh
8. Ashpreet Kaur
9. Vidhiti
10. Harman Saini

CLASS: FIRST


S.No. Student Name
1. Bhavi
2. Ashnoor Kaur
3. Heena
4. Gurleen Kaur
5. Manpreet Kaur
6. Rajender Singh
7. Tabish Ahmad
8. Sahejpreet Kaur
9. Gurman Singh
10. Charandeep Singh
11. Amanjeet Singh
12. Niranjan Singh
13. Mahi
14. Devansh Singh
15. Sargun Arora